ติดตั้งระบบจัดการ Big Data และ Data Analytics

ออกแบบและจัดทำระบบ Data Lake และ Data Warehouse เพื่อรองรับข้อมูลปริมาณมาก รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลข้อมูลต่างๆเพื่อทำ Real-time Data Analytics


บริหารจัดการระบบ ATM

จัดจำหน่ายเครื่อง ATM และบริหารจัดการระบบ ATM (Management and Monitoring) ครบวงจร พร้อมศูนย์บริการ Call Center ที่คอยช่วยเหลือประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง


ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์เครือข่าย (Network)

ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายให้กับ Data Center ขนาดใหญ่ พร้อมให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance) โดยผู้เชี่ยวชาญ


ให้เช่าเครื่อง PC และ Printer

บริการให้เช่าเครื่อง PC และ Printer รุ่นล่าสุดพร้อมติดตั้ง วางใจได้ด้วยศูนย์บริการทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง