บริการของ MISSION

ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์เครือข่าย (Network)

ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายให้กับ Data Center ขนาดใหญ่ พร้อมให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance) โดยผู้เชี่ยวชาญ

อ่านต่อ +

บริหารจัดการระบบ ATM

จัดจำหน่ายเครื่อง ATM และบริหารจัดการระบบ ATM (Management and Monitoring) ครบวงจร พร้อมศูนย์บริการ Call Center ที่คอยช่วยเหลือประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านต่อ +

ติดตั้งระบบจัดการ Big Data และ Data Analytics

ออกแบบและจัดทำระบบ Data Lake และ Data Warehouse เพื่อรองรับข้อมูลปริมาณมาก รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลข้อมูลต่างๆเพื่อทำ Real-time Data Analytics

อ่านต่อ +