งานสัมมนา “Block Chain & Open API” ณ โรมแรม BOTANICA KHAO YAI

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 คุณพชร อารยะการกุล ผู้อำนวยการบริษัทมิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี ได้ร่วมกับบริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด บรรยายหัวข้อ Blockchain: A new definition of trust ให้แก่ตัวแทนจากธนาคารชั้นนำในประเทศไทย เพื่อให้ธนาคารได้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคตจากการใช้เทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ และเข้าใจถึงการเตรียมองค์กรให้พร้อมเพื่อใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น

ข่าวอื่นๆ หน้ารวมข่าวสาร

ชี้คอมพ์ไอซีทีได้มาตรฐานเดียวกันแม้จะต่างโรงงานผลิต

อ่านต่อ +